DECLARAŢIE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Stimată doamnă/stimate domn,


Aţi decis sa deveniţi partenerul societatii ICS X CONCEPT SRL prin accesarea serviciilor noastre, repectiv cumpararea bunurilor din magazinul nostru on-line.

Şi pe acesta cale dorim să vă mulţumim pentru beneficiile colaborării cu dumneavoastră.

Ca parte a strategiilor de business, dorim în continuare dezvoltarea colaborării profesionale cu dumneavoastră, respectiv cu compania/instituţia pe care o reprezentaţi.

Parte din responsabilitatea societatii ICS X CONCEPT SRL în relaţia cu dumneavoastră este şi modul în care avem grija de datele Dvs. personale cu prilejul unei colaborări profesionale viitoare.

Încrederea dumneavoastră în bunurile pe care le comercializam, in serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai buna experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.

ICS X CONCEPT SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentului document.

Informaţiile detaliate se regăsesc pe siteul: www.XAPA.ro .

Prin urmare, va informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreşte crearea unui cadru legislativ unitar şi uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

În contextul în care ICS X CONCEPT SRL trebuie să se alinieze prevederilor GDPR şi ţinând cont de faptul că ne dorim menţinerea şi dezvoltarea colaborării profesionale cu dumneavoastră, credem ca este un moment potrivit să punctam câteva aspecte importante.

ICS X CONCEPT SRL are sediul in Resita, Str.G.A.Petculescu nr. 7, Sc.2, Ap.13, CIF RO 24243023, Nr. de inreg. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj J11/601/2008, reprezentata legal prin administrator Roxana Urechiatu.

ICS X CONCEPT SRL respectă confidenţialitatea clienţilor şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

ICS X CONCEPT SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia cu ocazia realizării atribuţiilor stabilite de lege, derulării raporturilor comerciale / contractuale şi/sau în incinta magazinelor societatii sau a magazinului on-line.Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea ICS X CONCEPT SRL, de exemplu prin documente precontractuale, contractuale, prin completare de formulare de tip declaraţii, formulare online etc.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul xapa.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al ICS X CONCEPT SRL, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul xapa.ro numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

ICS X CONCEPT SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează ICS X CONCEPT SRL?


Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a ICS X CONCEPT SRL, inclusiv derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau în incinta magazinelor societatii, precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, ICS X CONCEPT SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu/de corespondenţă/livrare, telefon, e-mail, cont social media, numar personal de identificare: CNP, serie si numar CI.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele ale căror date pot fi prelucrate de către ICS X CONCEPT SRL, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:
– Clienţii persoane fizice ai ICS X CONCEPT SRL, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
– Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri persoane juridice.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea promovării serviciilor ICS X CONCEPT SRL şi menţinerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale, dumneavoastră sunteţi informat/ă şi vă exprimaţi în mod expres consimţământul (vă daţi acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:
– Îndeplinirea atribuţiilor legale ale ICS X CONCEPT SRL;
– Derularea activitaţii comerciale/contractuale a ICS X CONCEPT SRL;
– Facturarea şi încasarea contravalorii bunurilor oferite de ICS X CONCEPT SRL;
– Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
– Management operaţional;
– Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
– Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
– Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
– Activităţi de audit si control/supraveghere;
– Arhivare, scopuri statistice;
– Colectare debite/Recuperare debite restante;
– Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale etc.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca ICS X CONCEPT ;

– partenerilor ICS X CONCEPT;

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– societăților de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:
– Clienţii persoane fizice ai ICS X CONCEPT SRL reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
– Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri persoane juridice.

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:
– Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate) etc. Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către ICS X CONCEPT SRL şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop comercial sau marketing
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix etc. ) vor putea fi prelucrate de ICS X CONCEPT SRL doar cu consimţământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: comerciale, marketing, concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru bunurile comercializate/serviciile ICS X CONCEPT SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al ICS X CONCEPT SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoţional ICS X CONCEPT SRL şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai ICS X CONCEPT SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Dumneavoastră va puteţi exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de ICS X CONCEPT SRL, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori sa nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea ICS X CONCEPT SRL, va puteţi dezabona folosind butonul „Dezabonare”.

În relaţia cu ICS X CONCEPT SRL, dumneavoastră, beneficiaţi
conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul
la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, ICS X CONCEPT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioadă de desfăşurare a activităţilor ICS X CONCEPT SRL, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convenţional al dvs, veţi exercita dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care ICS X CONCEPT SRL prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convenţional nu veţi exercita dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către ICS X CONCEPT SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale ICS X CONCEPT SRL şi/sau vor fi distruse.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi EuPlatesc. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-
Europene
Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră aţi fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiaţi, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.

Dumneavoastră aveţi dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, daca este cazul, funcţia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Prin citirea, completarea acestui document dumneavoastră aţi luat la cunoştinţa şi înţelegeţi faptul că datele cu caracter personal furnizate către ICS X CONCEPT SRL constituie elemente determinante pentru a primi informaţii legate de bunurile comercializare si serviciile prestate de ICS X CONCEPT SRL si/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, ICS X CONCEPT SRL poate:

– fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
– fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum va puteţi exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor personale din cadrul ICS X CONCEPT SRL cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: data@XAPA.ro sau la următoarea adresă de corespondenţă: Resita, Str. G.A.Petculescu, Nr.7, Ac.2, Ap.13, Jud. Caras-Severin.

Prin citirea si completarea prezentului document, dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi fost informat/ă corect, complet, precis, aţi luat la cunoştinţă, înţelegeţi pe deplin şi sunteţi de acord cu:
– prevederile cuprinse în prezentul document;
– prevederile cuprinse în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale ICS X CONCEPT SRL privind protecţia datelor cu caracter personal;
– faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislaţia în vigoare, în prezentul document precum şi în Condiţiile generale, tehnice şi departicipare ale ICS X CONCEPT SRL va fi efectuată, atât pentru scopuri de marketing direct, cat si pentru menţinerea/dezvoltarea raporturilor comerciale/contractuale, în baza consimţământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber şi informat ;
– faptul că ICS X CONCEPT SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopurilor menţionate în prezentul document cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Înțeleg că pot revoca această declarație de aprobare în orice moment, gratuit şi fără nicio justificare, caz în care revocarea se va aplica conform prevederilor legale incidente.

De asemenea, prin citirea şi completarea acestui document, declar că sunt informat asupra drepturilor mele prevăzute de legislaţia specifică privind protecţia datelor cu caracter personal.

Totodată, îmi exprim, pe baza opţiunii de mai jos, consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal.